MUOKĪTĖIS ŽAIDONT Ī ŽĪMĒ LINKSMIAU!

 

      Tamstieliu diemesiou prėstatuom do kompiuterėnius edokacėnius žaidėmus, skėrtus žemaitiu kalbuos muokīmous. Žaisdamė mėnietus žaidėmus, galiesėt truopnē ėšmuoktė žemaitiu kalbuos ėr poikē sosėrokoutė so vėsās riktingās žemaitēs! No, vuo dabā, trumpā aple tus žaidėmus. Žaidėms, katrou vadėnam „Spieliuonė“, ī skėrts žemaitėškėms žuodems muokītėis. Vuo kāp jau ėr pats ožvardėjėms sāka, če muokītėis gal ėr spieliuojint. No, vuo a begal būtė kas nuors paprastiau? Paskaitā lietovėškā parašīta žuodi, pavuožuoji ėr parašā atsākīma, no o je nesuvuožoje, pasėklausā, kāp ton žuodi tar žemaitėškā, ė tumet parašā. Sakā, ka negal būtė? Pamiegink ėr ėsėtėkinsi!

 

   ♦Spėliuonė         

 

        Kėts žaidėms, katrou vadėnam „Vėktuorėna“, ī skėrts žemaitėškā termėnuoluogėjē muokītėis. A ženā, kou žemaitē vadėn špuokās? Vuo kou čeleda? Nežėnā? No, jau! Negal būtė. Ožēk i vėktuorėna ėr ne tik sožėnuosi kas ī ta čeleda, bet da ėr laika linksmā pralėisi. Nevieriji? Papruobīk ėr ėsėtėkinsi!

 

       ♦Vėktuorėna

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Pruojekta rēm

Rėmėjas - Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Rėmėjas - Klutūros ministerija

Pruojekta ėgīvendėn

Projektą įgyvendina Skuodo Rojono savivaldybės R. Grušausko viešoji biblioteka

Ėnpuormacėnis pruojekta riemies

Informacinis rėmėjas - nepriklausomas Skuodo rajono laikraštis \

Partnerē

Partneris - Žemaičių kultūros bendrija Partneris -

Pruojekta bėčiolis